Zaznacz stronę

Co to jest ryzyko walutowe?

Ryzyko walutowe to problem, z którym styka się każda firma, która otrzymuje pieniądze od kontrahentów w obcych walutach (eksporter) lub w obcej walucie płaci swoim dostawcom (importer). Jeśli dokona transakcji wymiany waluty po niekorzystnym kursie, ponosi straty. W zależności od skali prowadzonego biznesu to mogą być duże straty.

Z czego wynikają różnice kursowe?

Wyobraź sobie, że sprzedajemy rury PCV. Produkcja w Chinach kosztuje 100 USD. Teraz policzmy:

 • Aktualny Kurs USD: 3,80 zł
 • Bezpieczny poziom(ustalamy, by zabezpieczyć ryzyko): 3,90 zł
 • Koszt: 100 USD * 3,90 (kurs budżetowy): 390 zł
 • Marża: 10%
 • Cena Sprzedaży: 429 zł
 • Dochód: 39 zł

Decydujemy się na próbny zakup kilku sztuk. W zaprzyjaźnionej hurtowni prezentujemy naszą próbkę. Podajemy cenę 429 zł. Mijają cztery miesiące i klient z pewnością decyduje się na złożenie zamówienia 1000 sztuk.

Kupujemy 100 000 USD po kursie 4,0: 400 000 zł

Płacimy dostawcy: 100 000 USD

Odbieramy nasz towar i wstawiamy do hurtowni. Po 4 miesiącach sprzęt został sprzedany:

 • Koszt 1000*400: 400 000 zł
 • Sprzedaliśmy 1000*429: 429 000 zł
 • Zarobiliśmy: 29 000 zł 

Reasumując, co się wydarzyło?

 • Nastąpiła „niewielka” zmiana kursu dolara – z 3,8 zł do 4,0 zł.
 • Brak możliwości aktualizacji ceny (nasza oferta była ważna 4 miesiące), jeszcze bardziej niedopracowany proces oferowania.

Wnioskując:

 • Nasz planowany zysk zmniejszył się z 39 000 zł do 29 000 zł.

Dlaczego nie widzimy różnic kursowych – ryzyka walutowego?

Na powyższym, przykładzie widać, jakie straty może ponieść firma, która płaci swoim dostawcom w obcej walucie. Podobnie do eksporterów, którzy sprzedają swoje towary w obcej walucie.

Niestety, przedsiębiorcy zbyt późno zauważają uszczuplenie marży. Dlaczego? Ponieważ żeby zobaczyć rentowność transakcji, trzeba najpierw ją znaleźć w wśród wielu innych transakcji walutowych. Trzeba tego po prostu pilnować.

Jak rozwiązać problem ryzyka walutowego?

Wróćmy do przykładu z rurami PCV importowanymi z Chin. Co moglibyśmy w tym konkretnym przypadku zrobić, by rozwiązać problem zmienności kursów walut i ryzyka walutowego? Rozwiązanie jest konkretne.

Dlatego powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Przede wszystkim powinniśmy mieć w firmie strategię i procedury dotyczące zabezpieczenia ryzyka walutowego.
 2. Jeszcze bardziej powinniśmy przeszkolić naszych handlowców, aby zwracali uwagę na kursy walut w trakcie ofertowania i pamiętali, aby oferując towar dodawali informacje zawierającą klauzulę np. następującej treści: „cena jest skalkulowana w relacji do kurs dolara z dnia xx w razie złożenia zamówienia, cena może ulec zmianie.”
 3. W przypadku otrzymania zamówienia powinniśmy bez zwlekania zabezpieczyć kurs USD/PLN za pomocą narzędzi niwelujących ryzyko walutowe takich jak forward lub opcje walutowe (archiwizacja dokumentów).

Reasumując, zarządzanie ryzykiem walutowym jest bardzo ważne w prowadzeniu firmy, która działa międzynarodowo, ponieważ wahania kursów walut nie tylko obniżają marże, ale mogą prowadzić do strat.

Metody zabezpieczania ryzyka walutowego omówimy w kolejnych artykułach.